Innhold

Hvem skal varsles ved ulykker?

Ved ulykker er det viktig å varsle nødetatene først. I tillegg må leder varsles om denne ikke er til stede. Deretter må man vurdere omfang før man beslutter videre varsling. Ved alle alvorlige arbeidsulykker skal Arbeidstilsynet varsles. Man må så informere pårørende, verneombud, tillitsvalgt og andre ansatte. Bedriftshelsetjenesten bør også få beskjed slik at de kan bistå. Det er anbefalt å ha en gjennomtenkt sjekkliste for ulykker i bedriften, malen finner du her.