Innhold

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.

Sykepenger

Dagens regler gir ikke arbeidstaker rett til sykepenger i disse tilfellene. Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter bl.a. arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus kan gi rett til sykepenger. Pålegg om myndighetspålagt karantene kan også gi rett til sykepenger

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?