Innhold

Verktøy for kollektivkartlegging

Rød buss i Oslo sentrum

NHO har utviklet verktøy for å kartlegge og redusere bruk av kollektivtransport i rushtiden.

NHO har utviklet verktøy for kartlegging og reduksjon av kollektivtransportbruk blant de ansatte i den enkelte virksomhet. Verktøyet er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter.

Både nasjonale og lokale myndigheter oppfordrer virksomheter til å redusere sin belastning på kollektivtransporten.

NHO, Virke og Spekter står sammen om å oppfordre arbeidsgivere i de større byene til å redusere trykket på kollektivtrafikken i rushtiden.  

Verktøyet består av to deler:

  1. Spørreskjema (digitalt) som alle ansatte svarer på
  2. Tiltaksplan (word)

Spørreskjemaet kan ikke redigeres, men tiltaksplanen er i word og kan tilpasses virksomheten.

 
Slik bruker du verktøyet:

  • Logg inn og gå til "Opprett undersøkelse".
  • Velg "Kopier lenke" og send denne til de ansatte som skal svare på kartleggingen, sammen med en oppfordring om å svare. Kartleggingen inneholder 6 spørsmål.
  • Hent ut data , last ned tiltaksplan
  • Gjennomfør tiltak i henhold til plan
  • Generer ny lenke for å sende ny kartlegging etter tiltak (inneholder 3 spørsmål)
  • Juster tiltak ved behov

Kartlegging av status kan gjøres flere ganger for å få oppdaterte tall på effekten av tiltak 

NB: Skjema for innledende kartlegging, med spørsmål om reisemønster i en normalsituasjon, er kun mulig å opprette én gang. Fro å teste ut skjema anbefaler vi derfor å bruke vårt testskjema.

Informasjon til ansatte:
Vi anbefaler å ha god dialog med tillitsvalgte og verneombud om de vurderinger og tiltak som gjøres. Det kan derfor være hensiktsmessig å snakke med tillitsvalgte og verneombudet om kartleggingens omfang, hensikt og mulige tiltak før igangsettelse. Vær oppmerksom på informasjons- og drøftelsesplikten i tråd med Hovedavtalen kapittel 9.