Innhold

Strategi for hjemmekontor - Hjemmekontorpolicy

Kontorarbeidsplass med flere som sitter foran dataskjerm

Mange bedrifter vil benytte hjemmekontor også etter at pandemien er over. For at dette skal bli en suksess og et konkurransefortrinn, bør virksomheten utforme en strategi for endring og bruk av ulike arbeidsformer. Her får du nyttige tips til hvordan din bedrift skal lykkes i dette arbeidet.

Pandemien har endret arbeidshverdagen for svært mange, og hjemmekontor vil i større grad kunne bli et supplement til kontorarbeidsplassen fremover. Det er viktig at nye arbeidsformer bidrar til produktivitet, kreativitet og et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø handler om arbeidet; hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Ved planlegging av fremtidens arbeidshverdag, kan det være nyttig å stille seg følgende spørsmål:

  • Kommer vi til å fortsette å jobbe fra hjemmekontor etter pandemien?
  • Har vi en klar strategi for bruk av hjemmekontor?
Endring av arbeidsformer påvirker hverdagen

Hjemmekontor på frivillig basis er et gode for ansatte som får mer frihet, fleksibilitet og autonomi. Det kan gi økt grad av arbeidsro til konsentrasjonskrevende oppgaver, og skape en enklere hverdag. Ansatte som opplever å bli gitt tillit, fleksibilitet og mulighet for selvledelse har ofte økt indre motivasjon. Avstandsledelse av ansatte på hjemmekontor, krever andre former for ledelse. Bedrifter som jobber aktivt med relasjonsbygging og tillitsbasert ledelse, kan oppleve å få positive gevinster, som økt produktivitet og fornøyde medarbeidere.

Hjemmekontor kan likevel for enkelte skape en ubalanse mellom arbeidstid og fritid. Arbeidsdagene kan strekke seg utover alminnelig arbeidstid og arbeidet kan også intensiveres på hjemmekontoret. Det er viktig å skape en bedriftskultur som tar hensyn til dette, der det er forståelse for skillet mellom arbeidstid og fritid.

Når bedriften vurderer å etablere en hjemmekontorpolicy, bør man være bevisst på følgende forhold:

  • Ikke alle oppgaver kan løses like godt fra hjemmekontor
  • Ikke alle ansatte mestrer hjemmekontortilværelsen like godt
  • Oppgaver som krever samhandling løses ofte bedre i direkte interaksjon med kolleger
  • Arbeidsplassen er en viktig arena for å bygge relasjoner med kolleger, og for faglig og sosial utvikling
  • Fysisk samhandling er viktig for å bygge kultur, tilhørighet og godt arbeidsmiljø. Bedriftskultur og ledelsesformer må tilpasses slik at de støtter autonome arbeidsformer og selvledelse
  • Hjemmekontor krever ikke mindre ledelse, men for noen tettere ledelse, og ledelse må tilpasses situasjonen i bedriften og hos den enkelte medarbeider
  • Det må legges til rette for balanse mellom fritid og arbeidstid
Involvering av de ansatte

Når bedriften skal utforme en strategi for bruk av hjemmekontor, bør de ansatte involveres. For å finne ut hva som er hensiktsmessig for den enkelte virksomhet, må det foretas en vurdering av type oppgaver, behov for samhandling og kommunikasjon mv. Vurderingen bør skje gjennom det formaliserte partssamarbeidet i bedriften med tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud, og/eller eventuelt andre ansattrepresentanter. Hvordan medvirkningen bør skje avhenger blant annet av bedriftens organisering, størrelse og om det finnes en tariffavtale som regulerer dette.

Hvordan gå frem for å etablere en hjemmekontorpolicy

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"