Innhold

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å bruke munnbind i arbeidstiden?

Arbeidsgiver kan ha adgang til å pålegge ansatte å bruke munnbind ut over eventuelle nasjonale og lokale pålegg.

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av virksomhetens saklige behov for et munnbindpålegg opp mot de ulempene dette påfører de ansatte. Vurderingsmomenter kan blant annet være:

  • type arbeid
  • risiko for smittespredning
  • grad av kontakt med andre, herunder personer i risikogruppe
  • ventilasjonsmuligheter
  • muligheter for alternative smitteverntiltak

Dersom munnbind er et egnet og hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak, vil arbeidsgivere kunne pålegge arbeidstakere bruk av munnbind på arbeidsplassen i kraft av sin styringsrett.

Arbeidsgiver bør generelt drøfte spørsmålet om pålegg om bruk av munnbind med tillitsvalgte før en beslutning tas.

Det må tas høyde for at enkelte ansatte kan ha saklige grunner, for eksempel medisinske grunner, til å be seg unntas fra dette. Arbeidsgiver bør vurdere slike tilfeller særskilt.

Her finnes mer informasjon og plakater om hvordan du bruker munnbind riktig.