Innhold

Hjemmekontor og gjenåpning av arbeidsplassen

Mange jobber nå på hjemmekontor. Vi har her samlet nyttig informasjon om hjemmekontor og kollektivtrafikk, samt veiledere, sjekklister, plakater og lenker som er viktig for å legge til rette for en trygg gjenåpning av samfunnet med en gradvis retur til arbeidsplassen.

 1. Artikkel

  Hvilken lov eller forskrift regulerer arbeidet på hjemmekontor?

  Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for regulering av arbeidsforhold i privat sektor. Det er likevel enkelte forskrifter som supplerer eller gjør unntak fra noen av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er et slikt eksempel.

 2. Særlig om smitteverntiltak og bruk av hjemmekontor i Oslo

  Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken. Storbyregionen Oslo har ca 1,5 millioner innbyggere, og smittehåndteringen i Oslo kommune har betydning for befolkningen også i de omkringliggende kommunene. Vi vil her belyse hva som gjelder for virksomheter i Oslo.

 3. Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

  I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

 4. Korona

  Veileder for smittevern på kontor

  Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av en eventuell gjenåpning, og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

 1. Korona

  Hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor?

  Styringsrett, arbeidsmiljø og tilbakeføring til arbeidsplassen: Flere bedrifter har i forbindelse med koronapandemien pålagt ansatte å jobbe hjemmefra. I denne artikkelen gjennomgår vi sentrale vurderinger ved arbeid fra hjemmekontor og hvilke regler som gjelder ved tilbakeføring av ansatte til det ordinære arbeidsstedet.

 2. Fjernledelse og arbeidsmiljø i koronatiden

  Koronaen er over oss, og mange må holde seg hjemme enten i isolasjon eller i karantene. Dette betyr at vi alle blir mer alene, og må klare oss uten mange av de kvaliteter vi ellers får gjennom arbeidsmiljøet. Og det er synd, for kanskje trenger vi disse kvalitetene mer enn noen gang.

 3. Smittevern i ulike bransjer

  Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt