Innhold

Samtaleguide og kartlegging for oppfølging hjemmekontor/retur til kontoret

Samtaleguide (Word) kan benyttes som støtte ved jevnlig oppfølging av medarbeidere på hjemmekontor, men inneholder også konkrete spørsmål knyttet til kartlegging av en eventuell retur til arbeidsplassen. Mal for kartlegging (Excell) gir støtte til å systematisere svar på spørsmålene for kartlegging ved en eventuell retur til kontoret. Excellarket inneholder forslag til spørsmål ved en slik kartlegging, med mulighet for å skrive inn svarene.