Innhold

Særlig om bruk av kollektivtrafikk og hjemmekontor i Oslo

Buss på Jernbanetorget i Oslo

Kollektivtrafikken i Oslo

Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken. Vi vil derfor her belyse hva som gjelder for virksomheter i Oslo.

Gjeldende råd fra myndighetene pr 7. august: "Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden.

Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for at halvparten så mange bruker kollektivtransport i rushtiden. Regjeringen oppfordrer i den sammenheng alle som har mulighet til å gå eller sykle til jobb , og det oppfordres også til å bruke hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid når det lar seg gjøre.

Hensikten er å redusere smittefare ved å redusere antallet mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig, slik at det blir trygt for dem som må ta bussen og banen i rushtiden.

Merk at det kan foreligge forskrifter og/eller retningslinjer som gjelder lokalt, og som også må hensyntas.

Egen forskrift i Oslo kommune:

Oslo kommune har egen forskrift om forebygging av koronasmitte, som blant annet regulerer bruk av hjemmekontor og belastning på kollektivtransport.

Forskriften om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune ble oppdatert 13. august 2020.

 

NHO fikk 18. august 2020 avklart med Oslo kommune hvordan forskriften skulle forstås, særlig med henblikk på de nasjonale føringene som foreligger. 

Spørsmål fra NHO: 
1. Dersom smittevern kan opprettholdes på arbeidsplassen, og arbeidstakere kan gå eller sykle til jobb, er forskriften slik å forstå at kontor da kan benyttes? ​

Svar fra Oslo kommune:
«Forskriften gir adgang til at kontor kan benyttes. Handlingsrommet til arbeidsgivere er betydelig med hensyn til å organisere og tilrettelegge hos seg, for eksempel gjennom å oppfordre til sykkel/gange, rullering og forskjøvet arbeidstid».

Spørsmål fra NHO:
2. Når det gjelder forskriftens § 4 om at "Arbeidet må organiseres slik at man i så stor grad som mulig unngår å belaste kollektivtransport" lurer vi på om Oslo kommune mener at dette vil være tilfredsstilt gjennom å gå frem etter 2-stegs modellen i oppfordringen for arbeidsgiverne utarbeidet av NHO, Virke og Spekter?​

Svar fra Oslo kommune: ​
«Modellen som er utarbeidet gir etter vår vurdering et godt grunnlag for å organisere arbeidet slik at man unngår å belaste kollektivtransport».​ 

Dette betyr altså at også kontoransatte i Oslo gradvis kan vende tilbake til kontorarbeidsplassen, under to forutsetninger:

  1. Smitteverntiltak og avstand må overholdes til enhver tid. Se veileder om gjenåpning
  2. Virksomheten må bidra til at belastningen på kollektivtrafikken halveres i rushtiden. Se verktøy for kartlegging og tiltaksplan.

Vær også oppmerksom på anbefaling om bruk av munnbind ved kollektivreiser i og til og fra Oslo.

Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind finnes alltid hos Helsedirektoratet.no.

Spørsmål om testing?

Bedrifter som har spørsmål om testing, hvordan ansatt og virksomhet skal gå frem ved behov for testing mv, anbefales å kontakte Oslo Kommunes kontaktsenter, ikke koronatelefonen. Kontaktsenteret vil raskt sette virksomheten i kontakt med aktuell bydel, og man unngår unødig belastning på koronatelefonen, som er beregnet for privatpersoner.