Innhold

Mal barnehage skoletilbud kritisk/viktig samfunnsfunksjon, egenerklæring

NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.