Innhold

Smittevern i ulike bransjer

Kvinnelig ingeniør inspiseres et kontrollpanel.

Flere bransjer har utarbeidet konkrete råd om smittevern og hygiene.

Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.

NB: Din landsforening kan ha mer informasjon på sine nettsider, dette er bare noen eksempler. 

Adgangskontroll i butikker og kjøpesenter

Fra Standard Norge: Standard for COVID-19 — Del 6-1: Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel i Oslo kommune . Denne er basert på Oslo Kommunes forskrift, men kan også være nyttig for andre butikker og kjøpesenter som ønsker å følge regjeringens anbefaling fra 4. januar 2021: "Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll."

Oslo kommune, plakater til nedlasting.

Handel
Drift og service
Frisør- og velværebransjen
Transportbransjen:
Byggenæringen:
Nelfo:
Bilbransjen:
Reiselivsbransjen:
Energi Norge:
Næringsmiddelindustrien: