Innhold

Smittevern i ulike bransjer

Kvinnelig ingeniør inspiseres et kontrollpanel.

Flere bransjer har utarbeidet konkrete råd om smittevern og hygiene.

Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.