Innhold

HMS

Likehel.no: Kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet

Arbeidsliv

Veileder om økonomisk kriminalitet

Last ned veileder og vedlegg

Vannfallrettigheter

Fallrettigheter

Fallrettigheter er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner over en viss strekning i en elv.

Her finner du en oversikt over notater og annet fallrettsrelatert materiale samlet av advokatfirmaet Thommessens avdeling for fornybar energi og klimarett.

Personopplysningslov (GDPR)

Den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) kommer til å berøre hele fornybarnæringen. Energi Norge har fått utarbeidet en veileder for tilpasning til den nye loven som gjøres gjeldende i Norge fra mai 2018.

  • Veileder

    Veileder til ny personopplysningslov

  • Skjema - oversikt over krav

    Oversikt over de mest sentrale krav til planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i personopplysningsloven. Slike tiltak skal være dokumentert og tilgjengelig. Virksomheten kan gjerne detaljere ytterligere eller supplere med andre lovkrav om ønskelig.

  • Skjema - behandling av personopplysninger

    Mal for behandlingsoversikt; hvilke personopplysninger finnes, hvor er de lagret, roller og ansvar, beskyttelsesbehov mm.