Innhold

Samfunnsbidrag - sjekk bedriftens verdiskaping

Lurer du på hva din bedrift bidrar med til fellesskapet – hvor mange elevplasser, sykehusopphold eller meter med vei dere betaler for? Lokale bedrifter bidrar til fellesskapet ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. De betaler selskapsskatt og arbeidsgiveravgift, og de ansatte betaler inntektsskatt. Til sammen blir alt dette bedriftens samfunnsbidrag. Ved å fylle ut feltene nedenfor for et regnskapsår vil du finne din bedrifts samfunnsbidrag. Du vil også videre få mulighet til å fortelle omverden om din bedrifts innsats for fellesskapet.

Verdiskapning og bidrag for min bedrift

Verdiskapning
Din bedrifts bidrag til landets samlede verdiskapning
Skatte- og avgiftsregnskap
Sum skatte- og avgiftsbidrag
Ved å trykke "Fortsett" får du opp beregningene for din bedrifts bidrag til fellesskapet. Resultatet lagres kun etter innlogging.
Tøm skjema

Derfor er de lokale bedriftene viktige

Skole
Lokale bedrifter over hele landet trenger folk med riktig kompetanse. De trenger fagarbeidere og folk med universitets- eller høyskoleutdannelse. For at de skal få de beste folkene må vi ha en bra skole som spiller på lag med arbeidslivet. Gjennom sitt samfunnsbidrag er bedriftene med på å gi unge en utdanning og jobb til lærerne.
Helse
Helseutgiftene var på over 300 milliarder kroner i 2015. Dette tilsvarer 60 000 kroner per innbygger og er 10 prosent av den samlede verdiskapingen i Norge (10 prosent av BNP). Et velfungerende helsevesen er viktig for alle som bor i Norge. Bedriftenes samfunnsbidrag gir staten inntekter slik at vi kan benytte oss av et av verdens beste helsevesen.
Samferdsel
Vi er alle avhengig av gode veier og et velfungerende kollektivtilbud for å komme oss på jobb, til butikken eller få transportert de varene vi produserer dit de skal selges. Men å bygge gode veier, effektiv jernbane og et fungerende kollektivtilbud koster penger. I årene som kommer planlegger politikerne å bruke store summer på samferdsel. Da er de avhengige av bedriftenes samfunnsbidrag.

Samfunnsbidrag er en tjeneste for NHO medlemmer levert av Næringslivets Hovedorganisasjon. Resultatet er basert på tall bedriftene selv legger inn. Alle tall er for et kalenderår.

Ved å trykke "Fortsett" får du opp beregningene for din bedrifts bidrag til fellesskapet. Resultatet lagres kun etter innlogging.