Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Betingelser for NHO nettkurs

Påmelding og avmelding
Påmelding skjer på elektronisk skjema og er bindende. Når du melder deg på kurs, innestår du for at den bedriften du oppgir er bestiller og betaler av kurset. Skal du melde deg på som privatperson må du kontakte NHO direkte.

Det er kun den som er påmeldt som kan benytte kurset. Tilgang kan ikke deles med kollegaer eller andre. NHO kan i så fall stenge tilgangen til nettkurset. Du kan overføre kursplassen til en kollega med samme arbeidsgiver inntil kursstart. Overføring til kollega må gjøres elektronisk per e-post.

Innhold
Nettkurset er oppdatert på kjøpstidspunktet og innhold kan oppdateres/endres uten varsel. Nettkurs omfatter ikke faglig support.

Varighet
Tilgangen til nettkurset gjelder for tre måneder etter bestilling.

Betaling
Betaling skjer ved faktura. Betalingsfrist er 21 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling gjelder lov om forsinket betaling.

Mislighold
Ved mislighold fra NHOs side er NHOs ansvar begrenset til kursavgiften.

Rettigheter til materiell mv.
Kursmateriell, innhold i kurs mv. kan ikke kopieres eller på annen måte mangfoldiggjøres.