Innhold

Digitalt verktøy for HMS-risiko

Kjetting. Struktur/tekstur bilder. Natur, miljø, omgivelser, overflater, bakgrunn

Få oversikt og dokumentasjon på risikovurdering og handlingsplan. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjennomføre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan.

Verktøyet er gratis for NHO medlemmer, og gir en god oversikt over bedriftens risiko og handlingsplaner.

Du kan enkelt velge om du vil opprette en risikovurdering pr avdeling, per risikoområde eller en for hele virksomheten. Verktøyet gir også mulighet for å vurdere risiko etter at tiltak er gjennomført, og gir deg således god oversikt og dokumentasjon.

Risikovurderinger og handlingsplan med ansvarlig og tidsfrist kan lagres og skrives ut som pdf, og du kan selv styre hvem i din organisasjon som skal ha tilgang til å redigere i din bedrifts risikovurderinger.