Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Digitalt verktøy for HMS-risiko

Kvinnelig leder snakker med mannlig ansatt i produksjonslokalet.

Identifiser områder som kan utgjøre en risiko for helse, miljø eller sikkerhet i bedriften gjennom vårt verktøy.

Få oversikt og dokumentasjon på risikovurderinger i bedriften. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjøre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan.

Verktøyet er gratis for NHO medlemmer, og gir en god oversikt over bedriftens risiko og handlingsplaner.

  • Velg om du vil opprette en risikovurdering per avdeling, per risikoområde eller for hele virksomheten.
  • Vurder risiko etter at tiltak er gjennomført.
  • Få god oversikt og dokumentasjon.
  • Risikovurderinger og handlingsplan med ansvarlig og tidsfrist kan lagres og skrives ut som pdf.
  • Du styrer selv hvem som skal ha tilgang til å redigere i din bedrifts risikovurderinger.

Se hvordan risikostyringsverktøyet fungerer: