Innhold

Helsenæringens verdi 2020

  • 30. apr 2020Kl. 09:00–10:45
  • Digitalt møte Lenke til møte mottas ved påmelding

Velkommen til lansering av årets rapport «Helsenæringens verdi». I lys av dagens situasjon har rapporten lagt vekt på konsekvensene av Covid-19 for næringen, i tillegg til en gjennomgang av fjoråret og forventninger for 2020-tallene.

#005

Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen er større enn næringens verdiskaping. Eksemplene er mange: Bedre helse, økt livskvalitet, forlenget levetid, redusert sykefravær, økt sysselsetting og styrket effektivitet i sykehus og kommunale omsorgs-tjenester.

Rapporten dokumenterer næringens utvikling og status i dag, men vi ser først og fremst fremover. Velferdsstaten er under press. På kort sikt er det i første rekke koronaepidemien og dets enorme konsekvenser for norsk økonomi som er den sentrale utfordringen for både staten og næringslivet. Men, uavhengig av dagens situasjon vet vi at de neste tiårene vil være krevende for den norske velferdsstaten, med eldrebølge og økt prevalens av folkesykdommer som kreft og demens.

Program

Møteleder: Frode Nakkim, Informasjonsdirektør, Bayer

Kl. 09.00
Kort introduksjon og velkommen fra fasilitator/møteleder

Kl. 09.05
Oppfølging av St.mld. 18 – sett i lys av Covid-19 pandemien og oppdaterte tall om helsenæringen
v/Bent Høie, Helseminister

Kl. 09.15
Hva betyr Covid-19 i praksis? Refleksjoner om hverdagen for helsepersonell og krav til utstyr, medisiner og digitale løsninger
v/Ingvild L. Kristiansen, administrerende direktør, Stendi

Kl. 09.25
Hovedfunn i «Helsenæringens verdi 2020»
v/Erik Jakobsen, Menon

Kl. 09.50
Virkemiddelaktørenes respons på utfordringer og potensial for FoU, vekst, produksjon og global skalering av norsk helsenæring
v/Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Terje Eidesmo, administrerende direktør, Investinor

Ingrid Riddervold Lorrange, administrerende direktør, SIVA

Jon Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges Forskningsråd

Kl. 10.15
Panelrefleksjoner

Kl 10.45
Avslutning

 

Aktørene som står bak Menon-rapporten:

Har du spørsmål? Ta kontakt med avdelingsdirektøren for NHO Helse; Grete Karin Berg