Innhold

Hvordan foreta konkrete vurderinger når bedriften skal nedbemanne

  • 23. nov 2020Kl. 09:30–11:00
  • Webinaret avspilles i Næringsllivets Hus i Oslo
  • Kr 750 for NHO-medlemmer Kr 1500 for ikke-NHO-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 19.11. 2020

En oppsigelse må være saklig begrunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Man sier gjerne at alle sidene av oppsigelsen må være saklig: Bakgrunnen for nedbemanningen, utvalgskretsen, utvelgelseskriteriene og den individuelle vurderingen av hvem som skal velges ut til oppsigelse.

Dette kurset tar et dypdykk i denne aller siste delen av vurderingen. Hvordan skal arbeidsgiver foreta den konkrete vurderingen av Per vs. Pål?

  • Hvordan vurderer man ansiennitet – hva er lang og hva er kort ansiennitet? Og hva gjør man med korte eller lengre brudd i tjenestetiden? Teller alt med – eller ingenting?
  • Hvordan "måles" kompetanse – og hvordan skal man dokumentere kompetanse? Bør man bruke poengskala, excellark, karakterer eller er det tilstrekkelig at en mellomleder vet hvorfor Per er bedre enn Pål? Er det krav til å kunne dokumentere kompetanse?
  • Hvilke sosiale forhold er relevant å vektlegge – og hvordan skal slike inngå i totalvurderingen? Er stort huslån og tre barn nok til å vippe ut en person med 5 års lengre ansiennitet? For ikke å snakke om de som står i fare for å miste AFP'en sin?

Arbeidsgiver står overfor vanskelig valg når svarteper skal deles ut. Dette kurset gir et dypdykk i den virkelig vanskelige vurderingen. Den vurderingen du som mellomleder eller HR-medarbeider må forsvare i retten, når LO-advokaten vrir og vender på alt du sier.

Advokat Kurt Weltzien fra NHOs advokattjenester leder webinaret