Innhold

Ledelse i det 21. århundre

  • 19. okt 2020til 15. des 2020
  • Scandic Fornebu Martin Linges vei 2, Fornebu
  • Kr 59.900 for NHO-medlemmer /kr 69.900 for ikke-medlemmer. + mva
  • Påmeldingsfrist 1. oktober 2020

"Ledelse i det 21. århundre" er et ledelsesprogram på 4 samlinger av 2 dager og passer for deg som enten ønsker å bygge en solid grunnmur i ditt lederskap og/eller forsterke den du har. Du vil bli bedre til å kommunisere, presentere og få bedre forståelse av strategiutvikling og gjennomføring.

"Ledelse i det 21. århundre" er basert på oppdatert forskningsbasert kunnskap, operativ ledererfaring, innsikt i norsk næringsliv og NHOs Kompetansebarometer 2019. Bedriften din skaper bedre konkurransefortrinn om du lykkes med å kombinere endringer med strategiforståelse, tydelig målsetting og god gjennomføringskraft.

Kurset er basert på 4 samlinger av 2 dager. Kurset er avsluttende, men det vil komme muligheter for påbygg av ytterligere moduler i 2021.

Samling 1: 19.- 20. oktober: Grunnkurs/Grunnmur i ledelse
Samling 2: 2. - 3. november: Strategi og kulturbygging
Samling 3: 23. - 24. november: Utvikling og ledermetoder
Samling 4: 14. - 15. desember: Mitt lederskap

Lederprogrammet passer for deg som enten ønsker å bygge en solid grunnmur i ditt lederskap og/eller forsterke den du har. Du vil bli bedre til å kommunisere, presentere og få bedre forståelse av strategiutvikling og gjennomføring. I kombinasjon med relevant casejobbing og tilgang til onlineverktøy og webinarer mellom og etter samlingene, vil dette lederprogrammet gi deg svært gode forutsetninger for å lede godt i det 21. århundre. 

Kursdeltagerne får nyttige lederverktøy å bruke i fremtiden, og vite hvilke de skal ta med seg fra "fortiden". Verktøyene og modellene skal gi de beste forutsetninger for å lede mennesker med en lang fortid og en lang fremtid.

Lederprogrammet har en målsetting om at NHO sine medlemmer og kursdeltagerne skal være "best på ledelse".

Hvem kan delta: Både den fysiske og nettbaserte delen av lederprogrammet til NHO er utviklet for NHO og deres medlemmer, men kurset er også åpent for bedrifter som ikke er medlemmer i NHO. Vi styrker næringslivet! 

Lederprogrammet foregår i sin helhet på Scandic Fornebu som har utviklet trygge covid-19-rutiner for sine gjester

Pris kr. 59 900.- for medlemmer i NHO og kr. 69 900.- for ikke-medlemmer. Prisen inkluder lunsj begge dager, kveldsarrangement med middag, overnatting og tilgang til "NHO online" i hele kursperioden.

Overnatting på Scandic Fornebu inngår i prisen - det er selvfølgelig frivillig, men vi anbefaler dette på grunn av nettverksbygging og for hele totalopplevelsen.

Program for samlingene:

Program samling 1: Grunnkurs i ledelse 19. - 20. oktober

Dag 1

Kl 0900 - 1230

Oppstartsrutine

Introduksjon av NHO sitt leder- og medarbeiderprogram og kursets forelesere.
Forventninger fra deltagerne.

"Bruksanvisning" for det 21. århundrets ledere

Et rammeverk for inspirasjon til hvilken grunnkompetanse og lederstiler ledere bør kjenne til og aller helst besitte i det 21. århundre.

Samfunnstrender

Innføring i samfunnstrender og stiler innen ledelse og strategier, fra eierkapitalisme til interessenthaverperspektiv.

Nye forretningsmodeller

"Hot or not". Hvilke forretningsmodeller er nye og spennende og hvilke bør unngås?

Lunsj

Kl. 1315 -1700

Personas - deg som leder

Kartlegging av deltagernes lederprofil (ledertest , online verktøyet) pluss tilgang til resultatene fra sjekktestene (de som har vurdert sin leder, online-verktøyet). Hva er fordelene, ulempene og risikoene med denne profilen? Hva må gjøres for å styrke nedsiden og redusere risikoen i ditt lederskap. Dette danner grunnlaget og sikrer at hver enkeltdeltager kan tilpasse kurset til sine behov og ønsker.

Personaskartlegging - deg og dine ansatte

Hvilke typer medarbeidere bør du ha mange av, en del av, få av og hvilke bør du aller helst unngå?Hvordan vet du hvilken profil dine medarbeidere bør ha og hvilken type profil har de?
Er det mulig å endre en medarbeiderprofil og hvilken rolle har en leder eventuelt i dette?

Motivasjonsteori

Hva er den viktigste delen av ordet motivasjon og hva er rett motivasjon for de vi leder og for en leder?Hvordan knytter du din motivasjon til din profil og de du leder (øvelsen ovenfor).

Kl. 1700 Slutt faglig del

Program for middag og ettermiddagsaktivitet blir annonsert senere.

Dag 2

Kl 0900 -1200

Oppstartsrutine

«Repetitionis themotherofall skills». Hva tar vi med oss fra dag 1.

Kommunikasjon

"Det er ikke hva du sier, men hva de du leder hører". Ledelse havner i stor grad om evnen til å påvirke andre mennesker. Hvordan kommunisere på en måte som gjør at folk lytter og faktisk blir påvirket av det du sier. Kommunikasjon og presentasjonsdelen av kurset tar utgangspunkt i boken "Muntlig formidling" skrevet av Haugnes, en av kursets to forelesere.

Presentasjonsteknikk

Å holde gode presentasjoner for små eller store grupper, er en ferdighet (noe som er trenbart) som hjelper svært mange ledere i deres jobb. Her får deltageren tilgang til modeller, teknikker og verktøy som lederbudskapet på en enkel måte kan implementeres. Livet er for kort til dårlige presentasjoner.

Kl. 1200 lunsj

Kl. 1245 -1600

Neste trekk

NHOs veikart for fremtidens næringsliv etter kompetansebarometeret.

Fra teori - praksis

Casejobbing i kommunikasjon og presentasjonsteknikk. Vi jobber med konsept, strategi, prosess og presentasjon av et aktuelt bærekraft-case. Gruppen deles og vi gjennomfører øvelser i argumentasjonsteknikker for og mot. Mer informasjon mottas i casedokumentet.

"NHO online"

Opplæring i online-verktøy for å sikre oppfølging mellom samlingene.

Oppsummering

Kort oppsummering samt gjennomgang av hjemmelekser og online-oppgaver.

Kl. 1600 Slutt

Program samling 2: Strategi- og kulturbygging 2. - 3. november

Dag 1

Kl. 0900 - 1200

Oppstartsrutine

"Repetitionis themotherofall skills". Gjennomgang av "hjemmelekser".

Strategi før, nå og i morgen

Hvorfor trenger vi strategier, hvor kommer strategier fra og hvilken betydning har de hatt og vil de ha? Kort innføring i sammenhengen mellom strategi og forretningsmodeller.

Kultur

Hvorfor er det viktig å aktivt bygge en kultur. Hva kjennetegner kulturer som lykkes og hvordan
utvikles og bygges en slik kultur.

Gruppeoppgave hvor vi tar utgangspunkt i en bedriftskultur som har utviklet seg til en ukultur. Vi spiller ut et enkelt rollespill hvor det utdeles roller og strategi mens utfallet av diskusjonen ikke er gitt. Mål om å få opp temperaturen (i kontrollerte former) for ettertanke, refleksjon og deling før vi går til lunsj.

Kl. 1230 Lunsj

Kl. 1315 - 1700

Workshop strategi og kulturbygging

"Mal-styrt" workshop for å beskrive og forstå hvordan en bygge en strategi og en god kultur i det 21. århundre.

Målsetting & Fokus

Hvordan gjennomføre en målprosess som sikrer gode mål, hva er gode mål, hvilke mål må med i det 21.
århundre, hvordan beskriver man disse og hvor avgjørende er dette for strategien og kulturen i selskapet? Hvor viktig er mål for å skape fokus og hvor avgjørende er egentlig fokus?

NHO Online

Online gruppeoppgave ved bruk av online-verkøyet. Vi har laget en case basert på en aktuell problemstilling. Kursdeltakerne ser på online-resurssene og løser oppgaven sammen. Diskusjon i plenum. 

Kl. 1700 Slutt faglig del
Program for middag og ettermiddagsaktivitet blir annonsert senere

Dag 2

Kl. 0900 - 1200

Oppstartsrutine

"Repetition is the mother of all skills". Hva tar vi med oss fra dag 1.

Workshop del 2

Resultatsikring
Hvordan sikre at første del av workshopen (mål og endring) aktiveres, realiseres, eliminerer "silojobbing", styrker medarbeidernes relasjoner, kulturen og identifiseres i deres arbeidsoppgaver.
Meningssamtalen

Hvordan tilrettelegge en medarbeidersamtale slik at den gir mening (meningssamtale), en klar rolleforståelse, sikrer forankring og forståelse av mål og eierskap til målet?

Fra teori - praksis

Casejobbing strategi og kultur bygging 2. Vi bygger videre på det første caset med noen nye momenter. Mer informasjon legges til i case dokumentet.

Kl. 1200 lunsj

Kl. 1245-1600

Fra teori - praksis

Casejobbing strategi-og kulturbygging 2. Vi bygger videre på det første casetmed noen nye momenter. Mer informasjon legges til i case-dokumentet.

Oppsummering

Kort oppsummering samt gjennomgang av hjemmelekser og online-oppgaver.

Kl. 1600 Slutt

Program samling 3: Utvikling og ledermetoder 23. - 24. november

Dag 1

Kl. 0900 -1230

Oppstartsrutine

"Repetitionis themotherofall skills". Gjennomgang av "hjemmelekser"

Teknologi og ledelse

Innføring i teknologitrender og verktøy du burde ha oversikt over som leder. Eksempler og praktiske øvelser.

Digital forretningsutvikling

Det digitale skiftet hva innebærer det for din virksomhet?
Hva kjennetegner en digital forretningsmodell, en digital leveransemodell?
Hvordan jobbe med digitale tjenester og utvikle disse? Hva slags kunnskap er nødvendig å ha selv –hvilken kan settes ut til andre?

Kl 1230  lunsj

Kl. 1315-1700

Fjernledelse

Verktøy og beste praksis hvordan vi organiser og leder uten fysisk å være sammen.

Resultatkultur

Hvordan bygge, strukturere og følge opp et team for å skape langsiktige resultater.

Mental styrke

Hvor viktig er det mentale? Hva er forskjellen på det å tenke positivt og tenke riktig. Er viljestyrke og fokus trenbart og hva fokuserer de beste på?

Kl. 1700 Slutt faglig del
Program for middag og ettermiddagsaktivitet blir annonsert senere.

Dag 2

Kl. 0900-1200

Oppstartsrutine

"Repetitionis themotherofall skills". Hva tar vi med oss fra dag 1.

Endringsledelse

En strategi bør føre til umiddelbar og/eller eller langsiktig endring og utvikling. Omhandler endringer
og utvikling vi selv skaper, samt globale og nasjonale endringer ledere må mestre for å lykkes.

Casejobbing

Deltagerne jobber med case knyttet til sitt selskap/organisasjon. Veiledet av kursholderne.
Casenes spesifikke innhold blir laget etter hvem som deltar på kurset (bransje, ledernivå, størelsepå org., type sektor osv...).

Kl. 1230 Lunsj

Kl. 1315 - 1600

Best practice case

Dagsaktuelt case fra et selskap som har lykkes med det digitale skiftet og store endringer.

Onlinetest

Test for å kartlegge nivået før sertifisering og sikre utbytte for deltagerne.

Gjennomgang av test

Felles gjennomgang av testen og deling av erfaringer.

Kl. 1600 Slutt

Program samling 4: Mitt lederskap 14. - 15. desember

Dag 1

Kl. 0900 - 1230

Oppstartsrutine

"Repetitionis themotherofall skills".  Gjennomgang av "hjemmelekser".

Lederfilosofi

Hva betyr egentlig verdier for et selskap og for en ledergruppe? Hvordan vet en ledergruppe hva som
er "innafor" og hvordan leder man likt på tvers av avdelinger? Hva er grunnmuren til en ledergruppe?

Joharis vindu

"Det du ikke vet, det har du vondt av". Diskusjons-og refleksjonsoppgave.
Gjennomgang og kartlegging av »det blinde jeg». Hva vet jeg om meg som andre ikke ser?
Hva vet andre om meg, som jeg ikke ser? Felles gjennomgang 2 -3 filmer pr. deltager fra noen de leder.
Hva skal du i følge de du leder gjøre mer av, mindre av og slutte med.

Kl. 1230 Lunsj

Kl. 1315-1700

"Min grunnmur"

Etablering av egen lederfilosofi. Hvem vil du være som leder? Hva er dine verdier? Hvordan matcher
dine verdier selskapet sine verdier? Hvordan kan du bli en verdibasert leder?

Beskrivelse av individuell handlingsplan

Hvordan skal du ta dette videre i ditt lederskap for å utvikle dine medarbeidere og skape enda bedre resultater. Deltageren lager en konkret og detaljert handlingsplan for hvordan kursets innhold skal implementeres i egen organisasjon.

Vaner i dag - resultater i morgen

Dårlige vaner er lette og få, men vanskelig å bli kvitt. Gode vaner er vanskelig og få, men lett å bli kvitt. Det letteste og vanligste etter endt kurs, er å fortsette som før. Det vaner er for mennesker, er rutiner for selskaper. Deltageren lærer å implementere sin nye vaner som leder, i rutinene til de hun leder.

Kl. 1700 Slutt faglig del
Program for middag og ettermiddagsaktivitet blir annonsert senere.

Dag 2

Kl. 0900-1200

Oppstartsrutine

"Repetitionis themotherofall skills".  Hva tar vi med oss fra dag 1.

Repetisjon

Repetisjon av hele kurset og forberedelser til sertifisering/ eksamen.

Kl. 1230 Lunsj

Kl. 1315-1700

Sertifisering/eksamen

Nærmere informasjon blir gitt ved kursets oppstart.

Kl. 1700 Slutt

Last ned programmet i PDF
Les mer om All In og læringsmetodikken