Innhold

Hvordan bli en god leder?

  • 1. sep 2022til 12. sep 2022
  • Webinaret avspilles hos TNG Consulting
  • 3650/4900 for NHO-medlem/ikke medlem + mva
  • Påmeldingsfrist 31. august 2022
Hva trenger ledere for å ivareta både seg selv og ansatte? Hvordan skal ledere kommunisere for å oppnå det de ønsker og som strategien krever, og hvordan skaper man godt arbeidsmiljø og motiverer? Dette webinaret ble også holdt i 2021 under tittelen Ledelse i en ny tid.

Toril Nygreen Grave fra TNG Consulting leder webinaret

Hvordan skaper man godt arbeidsmiljø og motiverer?

I webinaret ser vi på:

• Lederrollen i endring
• Intensjon og effekt
• En reflektiv praksis
• Kommunikasjonsformer
• Verdier og mening
• Psykologisk trygghet
• Å motivere til høy produksjon
• Morgendagens lederutfordringer


Webinarene tilbys i 2 moduler på 3 timer hver
1. modul 1 september kl 1000 - 1300
2. modul 12. september kl 0900 - 1200

Toril Nygren Grave har mer enn 20 års erfaring med utvikling av mennesker i norsk næringsliv.