Innhold

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§3-5-kurs)

 • 1. jun 2018til 31. des 2030
 • Kurset gjennomføres via internett
 • NHO-medlem Kr 1800,- Ikke NHO-medlem, Kr 2300,- (Priser eks mva)

Ta opplæring når det passer deg! NHO Nettkurs kan du ta når og hvor du vil. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette. Dette nettkurset gir deg den kunnskap og dokumentasjon som loven krever.

Kurset gir arbeidsgiver/ ledere kunnskap om grunnprinsippene i det systematiske HMS-arbeidet.

Også mellomledere har et ansvar for forebyggende HMS-arbeid og ivaretakelse av HMS innenfor sine ansvarsområder. Det anbefales derfor at også mellomledere gjennomfører opplæring i HMS.

Kurset gjennomføres som elektronisk opplæring med oppgaver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for ledere. Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter gjennomført kurs.           

Se demo av nettkurs i HMS: Her kan du prøve en liten del av kurset.

I kurset blir følgende temaer gjennomgått:

 • Hva HMS er og nytteeffekten av HMS
 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Arbeidsmiljøutfordringer (fysiske og psykiske, konflikter, varsling, ergonomi m.m.)
 • Ansvar og plikter i HMS-arbeidet
 • Samarbeid og medvirkning
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Risikostyring
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Sykefraværsoppfølging

Målgruppe:

Daglige ledere og mellomledere/ linjeledere i alle typer virksomheter.

Læringsmål:

Få tilstrekkelig kunnskap om HMS-arbeid til å oppfylle sitt arbeidsgiveransvar.

Omfang:

Kurset tar ca. én dag å fullføre. Det er lagt opp til og anbefales å gjennomføre kurset i flere bolker. Det er mulig å gå frem og tilbake i kurset og søke opp informasjon en periode etter gjennomføring.

Språk:

Kurset er på norsk.

Se demo av nettkurs i HMS: Her kan du prøve en liten del av kurset.

Betingelser for NHO Nettkurs

 

Kontakt:

Ingrid Engesæt
Mobil 91 80 40 76