Innhold

Ny runde med lederprogrammet «Framtidens Ledelse» i regi av NHO/All In Academy"

 • 20. okt 2021til 24. nov 2021
 • Webinaret avspilles hos All In Academy
 • 9.990,-/19.980,- for medlemmer/ikke medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 18. oktober 2021

Våren 2021 gjennomførte vi dette lederprogrammet og deltakerne ga kurset svært gode tilbakemeldinger. Programmet for høsten er nå klart og vi gleder oss over å kunne lansere Framtidens ledelse fra 20. oktober 2021.

Ledersamlingen går over 6 samlinger à 2 timer online med praktisk tilnærming, tilgang til alt materiale og valgfri sertifisering

Du trenger ikke å delta «live» på hver samling. Alle samlinger filmes og materiale, modeller og verktøy blir gjort tilgjengelig for deltakerne i etterkant av hver samling.

Du tilbys online tester etter hver modul. 

Dette vil du få svar på og mestre ved å delta:

 • Hva kjennetegner ledere som vil lykkes med å skape menneskelig og økonomisk vekst i fremtiden?
 • Hva kjennetegner kulturer hvor vi blir best på grunn av kulturen, og de beste aktivt vil jobbe for å bli en del av denne kulturen?
 • Hva kjennetegner kommunikasjonen de beste lederne har som gjør at retning og mening med hvorfor vi er her er krystallklare?
 • Hva er det som gjør at de beste lederne skaper lyst og motivasjon gjennom sin feedback til sine medarbeidere?
 • Hva har noen få ledere forstått om motivasjon, som gjør at de har mer motiverte medarbeidere?
 • Hva har alle ledere som lykkes med å lede i endring til felles?
 • Hva er det som gjør at noen (få) selskaper lykkes med å aktivere sitt selskaps strategi i organisasjonens daglige virke?
 • Hva er det nesten alle ledere er opptatt med, som ikke skaper noen verdi for dem selv eller organisasjonen?
 • Hva er den ene tingen alle gode ledere har til felles?
 • Hva kjennetegner selskapene som lykkes med å utvikle ledere i henhold til punktene ovenfor?


Oppstart:
20 oktober: Mitt lederskap og "Mine" medarbeidere
HVEM VIL DU VÆRE SOM LEDER? Identifisering og beskrivelse av egen lederfilosofi. Hva du gjør og hva du kan, vil aldri påvirke de du leder mer enn hvem du er.
HVEM ER DET DU LEDER? Bli kjent med de fem personlighetstypene du mest sannsynlig vil kjenne igjen fra din organisasjon og lær hvordan du best leder disse.

27. oktober: Møtekultur og den viktige og vanskelige samtalen
MØTEKULTUR Effektive møter. Hvordan etablere en god, effektiv digital og «analog» møtekultur hvor både deltakerne og selskapet blir bedre av sine møter.
SAMTALEN Hva du burde være bevisst på, hva du burde unngå og hva du burde oppnå. Verktøy og metodikk for å lykkes med dette.

3. november: Målsetting og strategiforståelse
FOR Å KOMME DIT DU VIL, MÅ FOLK VITE HVOR DET ER
Hva er gode mål, hvordan sette disse og hvordan sørge for at de blir fulgt opp gjennom hele målperioden?
STRATEGISTYRTE LEDERE ER FREMTIDENS VINNERE Hvordan utarbeide, formulere, kommunisere og følge en strategi?

10. November; KulTurbygging og Endringsledelse
KulTur Hvordan bygge en KulTur hvor folk har det bedre når de går fra jobb enn da de kom?
ENDRINGSLEDELSE Forutsetningen for endring er mening. Slik gjennomfører du endringsprosjekter med eierskap og motivasjon hos deltakerne.

17. november. Coaching og Motivasjonsteori
COACHENDE FERDIGHETER Hva er coachende lederstil; hvorfor skal du bruke det og hvordan gjør du det? Når skal du lytte, når skal du påvirke og hvordan identifiserer du dette?
MOTIVASJON; VIRKEMIDDEL ELLER KONSEKVENS? De fleste vet medarbeidere vet hva som demotiverer dem, men hva motiverer de du leder og hva er egentlig rett motivasjon?

24. November: Verdibasert ledelse og fjernledelse i praksis
VERDIBASERT ER MYKT, HARDT ELLER BEGGE DELER? Hva er verdibasert ledelse, og hvordan får du dette til å fungere i praksis. Hvor viktig er verdier for ditt lederskap og ditt selskap?
FJERNLEDELSE ELLER FJERN LEDER?
Fjernledelse og oppfølging av ansatte på hjemmekontor i «den nye hverdagen».


For å dokumentere at vi leverer det vi lover, vil kurset også ha en valgfri sertifisering/ eksamen i etterkant. Da vil du bli sertifisert på kompetansen som behøves og forventes av ledere i årene som kommer. 
Online eksamen / sertifisering.26. november - 15. desember; Alt innhold er tilgjengelig ut 2021.

Målgruppe: Denne ledersamlingen passer både for deg som allerede er leder, men også for deg som ønsker å bli leder.


Sigurd Granmark er Norges meste etterspurte foredragsholder innen ledelse. Han er tidligere toppleder selv, og har de siste 8 årene analysert over 1000 selskaper. Blant annet for å finne svarene på spørsmålene over.

Toril Nygreen Grave fra TNG Consulting er tidlgere HR direktør og har coachet ledere i en årrekke. Hun har også en mastergrad i verdibasert ledelse. Toril sin spisskompetanse på det ledere trenger 1-1, i kombinasjon med Sigurd sin kultur og selskapskompetanse, gir lederprogrammet et optimalt utgangspunkt for læring.