Innhold

Oppsigelse grunnet sykefravær

  • 4. des 2020Kl. 09:00–11:00
  • Webinaret avspilles hos NHO i Oslo
  • Kr 950/1900 for NHO-medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 2. desember 2020

Hva er arbeidstakers stillingsvern ved sykdom og sykefravær? I dette webinaret får du en oversikt over arbeidstakers stillingsvern ved sykdom og sykefravær, og hvordan man behandler sentrale spørsmål som oppstår i forbindelse med oppsigelse i disse tilfellene.

Temaer som behandles er blant annet:

Oppsigelse i verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8
Oppsigelse utenfor verneperioden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven § 4-6
Oppsigelse ved sykdom i kombinasjon med andre årsaker (nedbemanning/mangelfulle arbeidsprestasjoner)
Særlige saksbehandlingsregler
Sluttavtaler

 

Anne Beth Meidell Engan og Morten Gøsta Jansson fra NHO-fellesskapet leder webinaret.

Anne-Beth Meidell Engan er advokat i NHOs advokattjenester. Der jobber hun primært med arbeidsrettslig tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Engan er medforfatter av bøkene "Oppsigelse ved sykdom og sykefravær" og "Tariffavtaletolking".

Morten Gøsta Jansson er advokat i NHO Viken Oslo, hvor han gir råd om arbeidsrettslige spørsmål til medlemsbedrifter og bistår i tvistemøter og forhandlinger.