Innhold

Planlegger du eller har bedriften tatt inn lærling?

 • 19. okt 2022Kl. 10.00–11.30
 • Webinaret avspilles hos NHO
 • kr 1.250/1.700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 18. oktober 2022
En ungdom skal innlemmes i arbeidslivet og bedriften, og skal lære, utvikle seg og gradvis produsere frem til fagprøven. Det er både likheter og ulikheter mellom et lærlingforhold og et vanlig arbeidsforhold når det gjelder hvilke regler som gjelder, og partenes rettigheter og plikter.

Advokat Helene M Naper, NHO Vestfold og Telemark

I dette webinaret går vi igjennom :

 • Inngåelse av lærekontrakt
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Faglig leder og instruktør i bedriften
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Avlønning av lærlinger
 • Heving av lærekontrakt
 • Lærlingens særskilte stilling f.eks. ved permittering, streik mv.

 

Målgruppe: HR-personell, mellomleder, instruktører for læringer og

andre med lønn- og personalansvar

 

Det blir anledning til å stille spørsmål i chat og dere kan ta telefonisk kontakt med kursleder etter kurset

Dersom tidspunktet ikke passer for deg kan du få opptak av webinaret på etterspørsel.

 

Advokat Helene Marie Naper fra NHO Vestfold og Telemark leder webinaret.