Innhold

Varsling - hva bør du gjøre - og hva må du gjøre?

  • 22. sep 2021Kl. 09:30–11:30
  • Webinaret avspilles i Næringslivets Hus
  • kr 1350/2700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 21. september 2021

Reglene om varsling i arbeidsmiljøloven ble revidert i 2020, men "nyhetene" druknet litt i koronatiden. I dette kurset får du både juridiske og praktiske råd

 Temaer er blant annet:

  • Hva som anses som et varsel – når bør "alarmen" gå?
  • Hva som er forsvarlig varsling – finnes det "uforsvarlig" varsling?
  • Arbeidsgivers plikt til å undersøke og følge opp et varsel
  • Hvordan skal man ivareta den som har varslet og den det varsles om
  • Hvilke saksbehandlingsregler bør følges
  • Forbudet mot gjengjeldelse

Foredragsholdere er Kurt Weltzien og Trond Ivar Vestre.

Weltzien er advokat (H) / PhD i NHOs advokattjenester og har prosedert en rekke saker for domstolene om varsling.

Vestre er konsernsjef i Fretex Norge AS. I rollen som konsernsjef ble Vestre varslet på av en medarbeider, som resulterte i en ekstern granskning og to runder i rettsapparatet. Med basis i egne erfaringer vil Vestre peke på praktiske problemstillinger og erfaringer han har gjort seg med å være "omvarslet".


Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursdato.