Innhold

Webinar om tjenestepensjon og andre viktige endringer på pensjonsområdet

  • 9. feb 2022Kl. 09:00–10:30
  • kr 1.250/1.700 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
  • Påmeldingsfrist 8. februar 2022

I fjor kom egen pensjonskonto, og fra 1. januar i år ble pensjon fra første krone og første dag innført. Bedrifter må tilpasse egen pensjonsordning til nye regler innen utgangen av juni i år.

Dette innebærer at pensjonssparingen skal skje av lønn fra første krone (0 G), og at flere grupper ansatte skal være med i ordningen. Nye opptakskriterier betyr at alle ansatte som har fylt 13 år og som har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn.

For bedriftene vil dette medføre økte kostnader. På kurset viser vi at det kan være mulig for mange bedrifter å redusere økningen i kostnader gjennom å gjøre endringer i pensjonsordningen. I tillegg setter vi tjenestepensjon inn i det samlede pensjonssystemet, slik at bedriftene kan tenke helhetlig om pensjon.


Siw-Mette Thomassen og Kristine Flaatten Furu, fra Næringslivets Hovedorganisasjon leder webinaret