Innhold

Webinar: Styret som ressurs - sammensetning, ansvar og honorering

  • 18. feb 2020Kl. 10:00–10:45
  • Gratis

Webinaret tar opp styrets rolle vis à vis eierne og administrasjonen. Styrets ansvar innen økonomistyring, finansiering og HMS vil også bli gjennomgått. Honorering av styremedlemmer, særlig i bedrifter med begrensede økonomiske ressurser, vil bli kommentert.

Styret bør være en sentral ressurs for å utvikle selskapet. Webinaret gir et innblikk i kriterier for sammensetning av styret, forventninger til styret og styremedlemmene og organisering av styrearbeid. Innleder er Erik Rosen fra advokatfirmaet Nova i Eurojuris.


Praktisk

Du deltar ved å melde deg på  webinaret. Deretter klikker du deg inn på lenken du får tilsendt i påmeldingsbekreftelsen, eller i påminnelsen du får samme morgen webinaret holdes.

Du følge webinaret direkte der du er med din PC, Mac, nettbrett eller telefon. Alt du trenger utover dette er nettilgang og lyd.  

Flere webinarer fra NHO