Innhold

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§ 3-5-kurs)

Artikkel

Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.

Kurset gir arbeidsgiver/ ledere kunnskap om grunnprinsippene i det systematiske HMS-arbeidet.

Også mellomledere har et ansvar for forebyggende HMS-arbeid og ivaretakelse av HMS innenfor sine ansvarsområder. Det anbefales derfor at også mellomledere gjennomfører opplæring i HMS.

Kurset gjennomføres som elektronisk opplæring med oppgaver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for ledere. Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter gjennomført kurs.           

Se demo av nettkurs i HMS: Her kan du prøve en liten del av kurset.

Meld deg på kurset her