Innhold

Siemens: - Et av de viktigste ansattgodene er NHO Pensjon

Artikkel

Siemens´ HR-direktør Sissel Vien er svært fornøyd med pensjonsavtalen bedriften har med NHO og Storebrand. Fotograf: Zeeshan Shah (Storebrand)

Pensjonsordningen bidrar til å tiltrekke seg nye ansatte – og holde på de gamle.

Vi har fornyet avtalen med Storebrand om levering av pensjon til NHOs medlemsbedrifter. Dermed er bedriftene sikret svært gode betingelser fremover. Den ordningen har Siemens takket ja til å være en del av.

– NHO Pensjon har vi valgt på grunn av samarbeidet vi har med Storebrand – og har hatt over noen år. Der får vi veldig god støtte og hjelp når vi trenger det, også ser vi at til å være innskuddspensjon, gir det veldig god avkastning, sier HR-direktør Sissel Vien i Siemens og legger til:

– Da dette er investering av våre ansattes midler, er det viktig at det er en økonomisk gunstig avkastning på ordningen.

Ansatte er opptatt av å sikre fremtiden

Videre forteller HR-direktøren at de ser på pensjon som en av de viktigste godene i deres totale kompensasjonspakke.

– Lønn er fortsatt på toppen, men det å sikre fremtiden blir viktigere og viktigere for oss ansatte. Da er en god pensjonsordning essensielt.

Hva tenker du om at NHO forhandler frem en slik ordning for sine medlemmer?
– Jeg syns det er veldig positivt at NHO gjør det. Det gir spesielt gode muligheter for de selskapene som ikke er så store for å få gunstige betingelser. Så det syns jeg er veldig bra – pensjon er så viktig for medlemsbedriftene!

NHO Pensjon skal passe alle medlemsbedrifter

– Vi ville ha en avtale som har en enkel pakke i bunn som passer de fleste, men med mulighet til å ha tilvalg som gjør at også bedrifter med kompliserte ordninger er dekket. Ordningen skal i utgangspunktet passe så godt som alle våre medlemsbedrifter, og vi har stor tro på konkurransedyktigheten i prisene, sier NHO-sjefen.

>> Få et uforplikende tilbud på NHO Pensjon fra Storebrand

Pensjonsordningen er Norges raskest voksende

Siden NHO Pensjon ble lansert 1. mai i år har pensjonsmidler til forvaltning mer enn doblet seg, fra tre til syv milliarder kroner.

– Veksten i pensjonsmidler har kommet ved at rundt 500 av våre medlemsbedrifter har valgt NHO Pensjon, i tillegg til de 2300 som hadde NHO Tjenestepensjon fra før. Dette viser tydelig at også de større medlemsbedriftene nå velger NHO Pensjon. Alt i alt er dette nå Norges raskest voksende pensjonsordning, sier avdelingsdirektør for pensjon og forsikring Kristin Diserud Mildal i NHO.

Motta tilbud fra Storebrand

Få tilbud på NHO Pensjon

Bli kontaktet av Storebrand