Innhold

Advokathjelp og rådgivning

Artikkel

#205

#120 Fotograf: Aksel Jermstad

Medlemmene kan få hjelp til spørsmål om tariff, arbeidsrett, HMS og offentlige anskaffelser m.m.

Arbeidsrettslige spørsmål 
I tillegg til digitale verktøyene på arbinn.nho.no får du som medlem hjelp med arbeidsrettslige spørsmål hos din landsforening og din regionforening. Veiledningen gis pr telefon, e-post eller ved å delta på møter, bl.a. forhandlingsmøter etter permittering, oppsigelse eller avskjed. 
Medlem allerede: Logg inn og finn din rådgiver

Prossedyre 
NHO-felleskapet tilbyr dessuten prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene. Mottar bedrifter stevning vil NHO kunne skrive tilsvar og prosedere saken for domstolene. NHO tar en beskjeden egenandel for å påta seg et prosessoppdrag.
Prossedyreadvokater i NHO

HMS
I tillegg til de digitale verktøyene har de fleste landsforeningene egne HMS-rådgivere.
Logg inn og finn din rådgiver.  

Offentlige anskaffelser
Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelseseksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

Du finner dine rådgivere her

Bransjerådgivning
Mange landsforeninger tilbyr bransjetilpasset rådgivning for sine medlemmer innen en rekke felter. Er du allerede medlem, finner du dine kontaktpersoner ved å logge inn