Innhold

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er avgjørende redskaper for å delta i arbeids- og samfunnslivet.

Grunnleggende ferdigheter uttrykkes vanligvis som det å kunne:

  • Lese
  • Regne
  • Skrive
  • Bruke digitale verktøy
  • Kunne utrykke seg muntlig 

OECD anslår at rundt 400 000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter. (Kilde: Kompetanse Norge)