Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er kompetanse?

Kompetansebegrepet er omfattende, og defineres på mange ulike måter. Man tenker ofte på kunnskap når man bruker kompetansebegrepet, men kompetanse dekker mye mer.

Kompetanse kan defineres som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer en persons kunnskap, ferdigheter, holdninger og hvordan disse brukes i samspill. Vi har valgt å definere kompetanse til å inneholde følgende komponenter:

  • Kunnskap - å vite 
  • Forståelse - å skjønne 
  • Ferdigheter - å gjøre i en situasjon
    • Kognitive ferdigheter (tallforståelse, lesing, skriving, problemløsning, analyse, kritisk tenkning)
    • Sosiale ferdigheter (evne til samarbeid, kommunikasjon, håndtere konflikter, skape felles forståelse, skape tillit)
    • Emosjonelle ferdigheter (utholdenhet, selvdisiplin, motivasjon, åpenhet)
  • Holdninger og verdier