Innhold

Kritisk og sårbar kompetanse

Kritisk kompetanse:
Med kritisk kompetanse menes kompetanse som er vanskelig å erstatte ved å rekruttere utenfra.

Sårbar kompetanse:
Med sårbar kompetanse menes viktig kompetanse som kun en eller få i organisasjonen har.