Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

En smilende mann og kvinne som håndhilser.

Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

En forutsetning for å gjennomføre gode forhandlinger er å kjenne til de viktigste forhandlingstemaene, og å være forberedt til å diskutere disse.

Veilederen går  inn på de ulike temaene i forhandlingene og hvor langt bedriftens forpliktelser går - og ser nærmere på blant annet: 

  • Kort om lønnsfastsettelse i tariffavtaler for funksjonærer

NHO har inngått flere funksjonæravtaler med ulike fagforbund innenfor LO og YS, samt med andre frittstående fagforeninger.  

  •     Forhandlingsprosessen – forberedelse og gjennomføring.

De tillitsvalgte har rett til informasjon om egne medlemmers lønn. Lønnsforhandlingene innledes med en redegjørelse og dialog med de tillitsvalgte om den generelle situasjonen for bedriften. Utgangspunktet for denne redegjørelsen er fire kriterier; økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.

Funksjonæravtalene inneholder også bestemmelser om andre forhold som skal hensyntas i lønnsforhandlingene. For eksempel at lønnsnivået i bedriften skal tilpasses bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold.

  • Frontfaget og lokale forhandlinger

Kort om hovedoppgjøret og mellomoppgjøret, samt rammene for frontfaget/lønnsoppgjøret.  

Veileder

  • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

    Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

Protokoller - lokale lønnsforhandlinger

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.