Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Mange tariffavtaler har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger i tillegg til at de er omfattet av sentrale forhandlinger. Bedriften og de tillitsvalgte skal forhandle om lønnstillegg som gis lokalt på bedriften.

  1. Hva er lokale forhandlinger, og sjekkliste for gjennomføring

    De lokale lønnsforhandlingene er en stor del av den samlede lønnsveksten i privat sektor.

  2. Slik forhandler du lønn - 10 gode råd

    Vi har utarbeidet noen råd i forkant av lokale forhandlinger.

  3. Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

    Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.