Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Mange tariffavtaler har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger i tillegg til at de er omfattet av sentrale forhandlinger. Bedriften og de tillitsvalgte skal forhandle om lønnstillegg som gis lokalt på bedriften.

Medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2020

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Denne veilederen vil vise deg hvordan du som arbeidsgiver kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på en god måte.

 1. Artikkel

  Personvern: Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger

  Hvert år gjennomfører de fleste norske bedrifter lønnsreguleringer. For bedrifter med tariffavtale skjer reguleringen ofte dels på grunnlag av sentrale lønnsforhandlinger, og dels på grunnlag av lokale lønnsforhandlinger. For bedrifter som ikke har tariffavtale, vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal. Fra tid til annen krever de tillitsvalgte innsyn i de ansattes lønnsopplysninger i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Har bedriften rett og/eller plikt til å utlevere slike personopplysninger til de tillitsvalgte? Denne artikkelen gir deg svaret på dette.

 2. Hva er lokale lønnsforhandlinger?

  Lokale lønnsforhandlinger er mellom partene på den enkelte bedrift og har hjemmel i en tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg. Bruk vår sjekkliste for gjennomføring.

 1. Lønnsforhandlinger - 10 gode råd

  Vi har utarbeidet noen råd for arbeidsgivere i forkant av lokale forhandlinger.

 2. Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

Protokoller - lokale lønnsforhandlinger