Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Mange tariffavtaler har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger i tillegg til at de er omfattet av sentrale forhandlinger. Bedriften og de tillitsvalgte skal forhandle om lønnstillegg som gis lokalt på bedriften.

  1. Hva er lokale lønnsforhandlinger?

    Lokale lønnsforhandlinger er mellom partene på den enkelte bedrift og har hjemmel i en tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg. Bruk vår sjekkliste for gjennomføring.

  2. Lønnsforhandlinger - 10 gode råd

    Vi har utarbeidet noen råd for arbeidsgivere i forkant av lokale forhandlinger.

  3. Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

    Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.