Innhold

Lokale lønnsforhandlinger

Mange tariffavtaler har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger i tillegg til at de er omfattet av sentrale forhandlinger. Bedriften og de tillitsvalgte skal forhandle om lønnstillegg som gis lokalt på bedriften.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Denne veilederen vil vise deg hvordan du som arbeidsgiver kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på en god måte.

 1. Hva er lokale lønnsforhandlinger?

  Lokale lønnsforhandlinger er mellom partene på den enkelte bedrift og har hjemmel i en tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg. Bruk vår sjekkliste for gjennomføring.

 2. Lønnsforhandlinger - 10 gode råd

  Vi har utarbeidet noen råd for arbeidsgivere i forkant av lokale forhandlinger.

 3. Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.