Innhold

Bonusordninger

Artikkel

Nærbilde av en kaffekopp med hjertemønster i skummet. Foto.

Fotograf: NHO Oslo og Akershus

Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

Bevegelig lønn (f.eks. bonus) kan være knyttet til konkrete mål både på bedrifts-, avdelings-, team- eller individuelt nivå. I motsetning til fast time- eller månedslønn er det ingen garanti om utbetaling av bevegelig lønn.

Hva er grunnlaget?

Bonusordninger eller andre ordninger med bevegelig lønn krever at det er åpenhet omkring hvilke størrelser som skal måles og danne grunnlag for eventuelle utbetalinger. Eksempelvis vil driftsresultat, det endelige overskuddet eller konkrete milepæler være vanlige størrelser i en kollektiv bonus. Individuell bonus må baseres på kriterier den enkelte medarbeider kan påvirke.

Hvem og hvordan?

HVis bedriftene ønsker å bruke bonusordninger, må det avgjøres hvem som skal være omfattet av disse. Eksempler på andre avklaringer er om ordningen skal medføre lik utbetaling til alle som deltar eller om utbetalingen skal være avhengig av medarbeiderens lønnsnivå. Hvordan skal fravær påvirke den individuelle utbetalingen? Hvordan skal medarbeidere som begynner eller slutter i perioden håndteres? Hvor ofte og når skal utbetaling skje? Husk også at det normalt skal beregnes feriepenger av bonus.

Løpende informasjon

For at en ordning med bevegelig lønn skal bli vellykket, er det viktig at det informeres jevnlig om hvordan medarbeiderne ligger an når det gjelder utbetaling. Uten slik informasjon synker ofte interessen for og effekten av ordningen. Utbetalingstidspunktene bør velges slik at utbetaling av bevegelig lønn skiller seg klart fra vanlig lønnsutbetaling.