Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Bonusordninger

Bevegelig lønn, ofte kjent som bonus, provisjon og produktivitetspremie, er en lønnsform som først gir økonomisk uttelling dersom bestemte forhold er oppfylt.

Bevegelig lønn, som bonus, kan være knyttet til konkrete mål både på bedrifts-, avdelings-, team- eller individuelt nivå. I motsetning til fast time- eller månedslønn er det ingen garanti om utbetaling av bevegelig lønn.

Hva er grunnlaget?

Bonusordninger eller andre ordninger med bevegelig lønn krever at det er åpenhet omkring hvilke størrelser som skal måles og danner grunnlag for eventuelle utbetalinger.

Vanlige størrelser i en kollektiv bonus:

  • Driftsresultat
  • Det endelige overskuddet
  • Konkrete milepæler

Individuell bonus må baseres på kriterier den enkelte medarbeider kan påvirke.

Hvem omfattes og hvordan?

Hvis bedriftene ønsker å bruke bonusordninger, må det avgjøres hvem som skal være omfattet av disse.

Eksempler på andre avklaringer: 

  • Skal ordningen medføre lik utbetaling til alle som deltar?
  • Skal utbetalingen være avhengig av medarbeiderens lønnsnivå? 
  • Hvordan skal fravær påvirke den individuelle utbetalingen?
  • Hvordan skal medarbeidere som begynner eller slutter i perioden håndteres?
  • Hvor ofte og når skal utbetaling skje?

Husk også at det normalt skal beregnes feriepenger av bonus.

Husk å informere løpende

Informer jevnlig om hvordan medarbeiderne ligger an når det gjelder utbetaling. Det bidrar til at en ordning med bevegelig lønn blir vellykket. Uten slik informasjon synker ofte både interessen for, og effekten av, ordningen. Tidspunktene for utbetaling bør velges slik at utbetaling av bevegelig lønn skiller seg klart fra vanlig lønnsutbetaling.