Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Bedriftens lønnspolitikk

Veiarbeid i en bygate. Foto.

Alle bedrifter har en lønnspolitikk, enten som følge av bevisste valg eller på grunn av en etablert praksis.

Et samarbeid mellom bedriftens ledelse og medarbeidere som munner ut i en skriftlig lønnspolitikk, gir anledning til å avklare hva som skal vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes. I mange tariffavtaler er det også en forutsetning at bedriften har en skriftlig lønnspolitikk. Lønnspolitikken bør være tydelig kommunisert til medarbeiderne.

Lønnspolitikken kan gi svar på følgende spørsmål:

  • Skal lønnsfastsettelse knyttes opp mot bedriftens mål, verdier og visjon?
  • Hva består den totale kompensasjonspakken av?
    •  Lønn, bonus, forsikringsordninger osv.
  • Hva er det viktigste grunnlaget for lønnsforskjeller; ansiennitet, ansvar, dyktighet, oppnådde resultater eller andre forhold?

Noen velger også å beskrive rollefordelingen når det gjelder lønnsfastsettelsen.

  • Er det slik at nærmeste leder skal fastsette lønn for sine medarbeidere, eller kun gi en innstilling?
  • Skal leders leder eller HR også ha en aktiv rolle i lønnsfastsettelsen?