Innhold

Din bedrifts lønnspolitikk

Veiarbeid i en bygate. Foto.

En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter langt mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles på samme objektive måte, f.eks. hvordan medarbeideren bidrar til å skape et godt og faglig spennende arbeidsmiljø.

Alle bedrifter utvikler over tid en praksis for lønnsfastsettelse. Det kan skje både gjennom grundige beslutningsprosesser og som "ad hoc"-løsninger når utfordringer må løses raskt. For de fleste bedrifter oppstår det etter hvert behov for en grundig gjennomgang av praksis slik at man kan endre det som ikke fungerer godt. Lønnspolitikk er første skritt i å innføre et lønnssystem eller omdanne en praksis for lønnsfastsettelse til et lønnssystem. Å endre eller innføre et nytt lønnssystem kan være krevende. At alle medarbeidere skal være fornøyd med egen lønn er et urealistisk mål å sette, men det bør være et mål at alle medarbeiderne skal oppleve god kvalitet i vurderinger og fordeling av lønn.