Innhold

Bedriftens lønnspolitikk

Veiarbeid i en bygate. Foto.

Alle bedrifter utvikler over tid en praksis for lønnsfastsettelse. Praksisen kan være et resultat av omfattende prosesser, eller utviklet gjennom løpende ad hoc-løsninger. For de fleste bedrifter oppstår det etter hvert behov for en grundig gjennomgang av egen praksis.

Lønnspolitikken skal vise hvordan bedriften ønsker å bruke lønn for å oppnå gode resultater. Gjeldende lov og tariffavtaler må følges, men i de fleste tilfeller er det rom for å lage bedriftsinterne føringer for lønnstillegg.

Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for økt lønn. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles på samme objektive måte, f.eks. hvordan medarbeideren bidrar til å skape resultater og hvordan han eller hun gjør sin del for å skape et faglig spennende og godt arbeidsmiljø. Vi ønsker at positiv innsats og resultater så langt det er mulig skal gjenspeiles i medarbeiderens lønn.

Lønnspolitikk er en viktig byggestein for systematisk arbeid med lønn, og selv om vi nok aldri kommer dit at alle er fornøyde med egen lønn, er det et mål at medarbeiderne opplever god kvalitet i prosessene som ligger bak fordeling av lønn.