Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tariffavtaler for medlemmer i NHO

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

Bedriftens tariffavtale(r)

Logg deg på her på Arbinn. Du finner tariffavtalen(e) tilknyttet din bedrift under Mitt medlemskap.

Logg inn på Mitt medlemskap

Alle tariffavtaler i NHO

Alle tariffavtaler tilknyttet NHO finner du hos Lovdata. Gjør frisøk eller filtrer for å finne avtaler.

Les mer (lovdata.no)

Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer.

I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.

Hovedavtalen NHO-LO
Finner du ikke tariffavtalen du ser etter hos Lovdata?

Noen avtaler er ikke publisert hos Lovdata enda, men du kan finne de på
NHOs "gamle" tariffavtaleweb.


Er en tariffavtale utløpt?

Ikke alle NHOs tariffavtaler forhandles før utløp, og det vil ta noe tid fra en avtale er forhandlet til det foreligger en signert og konsolidert versjon på våre nettsider.


Les mer

Lønn og tariff

Lønnsoppgjøret 2023 (nho.no)