Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tariffavtaler for medlemmer i NHO

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

Bedriftens tariffavtale(r)

Logg deg på her på Arbinn. Du finner tariffavtalen(e) tilknyttet din bedrift under Bedriftens medlemskap.

Logg inn på Bedriftens medlemskap

Alle tariffavtaler i NHO

Alle tariffavtaler tilknyttet NHO finner du hos Lovdata. Gjør frisøk eller filtrer for å finne avtaler.

Les mer (lovdata.no)

Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer.

I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.

Hovedavtalen NHO-LO
Forhandlingskalender: Sjekk status for bedriftens tariffavtaler under lønnsoppgjøret 2024

Hvis du er logget inn på Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler synliggjøres i Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024.

Er en tariffavtale utløpt?

Ikke alle NHOs tariffavtaler forhandles før utløp, og det vil ta noe tid fra en avtale er forhandlet til det foreligger en signert og konsolidert versjon på våre nettsider.


Les mer

Lønn og tariff

Lønnsoppgjøret 2024 (nho.no)