Innhold

NHOs tariffavtaler

Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.

Last ned Hovedavtalen LO-NHO 2018 - 2021Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

For flere avtaler, se vår tariffavtaleweb:
http://tariffavtaler.nho.no/