Innhold

Tariffavtaler for medlemmer i NHO

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Hvor mye man får i lønn beror både på tariffavtalen og på lokale lønnsordninger.

NHOs tariffavtaler finner du hos Lovdata. Her kan du sortere på hovedorganisasjon, landsforening, dokumenttype og gjøre frisøk.

Finn din tariffavtale i NHO (lovdata.no)


Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer.

I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.

Hovedavtalen NHO-LO 2022-2025

Hovedavtalen NHO-LO 2022 - 2025 (nho.no)
Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2022-2025 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.Forhandlingskalender: Sjekk status for bedriftens tariffavtaler under lønnsoppgjøret 2022 

Hvis du er logget inn på Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler synliggjøres i Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Finner du ikke tariffavtalen du ser etter hos Lovdata?

Noen avtaler er ikke publisert hos Lovdata enda, men du kan finne de på
NHOs "gamle" tariffavtaleweb.


Er en tariffavtale utløpt?

Ikke alle NHOs tariffavtaler forhandles før utløp, og det vil ta noe tid fra en avtale er forhandlet til det foreligger en signert og konsolidert versjon på våre nettsider.


Les mer

Lønn og tariff

Lønnsoppgjøret 2022 (nho.no)