Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO som kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

Les mer om Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (nho.no)