Innhold

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO som kan gi faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak som har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte i bedriften.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) bevilger millioner i året til bedrifter som vil utvikle partssamarbeidet og trenger støtte til utviklingsprosjekter.

Les mer om Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (nho.no)