Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2024

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2024. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 29.05.2024

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Riksavtalen - Hotell og Restaurant

79

NHO Reiseliv

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.03.24
 • Forhandlingsbrudd: 22.03.24
 • Utløp mekling 14.04.24
 • Oppgjør vedtatt: 08.05.24
 • Frist uravstemning: 08.05.24

Overenskomsten for bilutleie

345

NHO Reiseliv

Til uravstemning

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 29.05.24
 • Forhandlingsenighet: 29.05.24
 • Frist uravstemning: 26.06.24

Avtalen inneholder 10 bilag, men kun to av disse er publisert. Fullstendig oversikt over avtalens bilag fremkommer på side 9 i avtalen.

Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat

226

NHO Reiseliv

Til uravstemning

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 21.03.24
 • Forhandlingsbrudd: 22.03.24
 • Utløp mekling 14.04.24
 • Frist uravstemning: 08.05.24

Skianlegg

333

NHO Reiseliv

Til uravstemning

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 13.05.24
 • Forhandlingsenighet: 13.05.24
 • Frist uravstemning: 31.05.24

Fritids- og aktivitetsavtale

415

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 06.09.24

Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT

200

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 26.06.24

Landforpleiningsavtalen

293

NHO Reiseliv

Ikke startet

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 24.06.24

Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat

218

NHO Reiseliv

Ikke oppgitt

Motpart:

Parat

Oppgjørets gang