Innhold

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

Last ned vårt hefte om tariffoppgjøret. Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 1. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

  Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.

 2. Vilkår for å kreve tariffavtale

  En bedrift blir ikke automatisk bundet av en tariffavtale selv om de er medlem i NHO. Noen av de ansatte i bedriften må være medlem av en fagforening, og det må fremsettes krav om opprettelse av tariffavtale. I tillegg må ulike vilkår være oppfylt.

 3. Tariffavtalesystemet i NHO

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene.

 1. Slik gjennomføres tariffoppgjøret

  Det er tariffoppgjør i NHO hvert år. Men tariffavtalene inngås for to år om gangen, så det er bare hvert annet år vi forhandler om hele tariffavtalen. Det er dette som kalles tariffrevisjon, eller "hovedoppgjør".

 2. Hva er frontfagsmodellen?

  Industrien har i mesteparten av etterkrigstiden vært retningsgivende for øvrige tariffområder i lønnsforhandlingene i Norge.

 3. Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

  Allmenngjøring av tariffavtaler har som hensikt å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema