Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tariff

Hovedoppgjør, frontfagsmodellen, glidning og overheng. Tariffområdet har et stammespråk det kan være vanskelig å få kontroll på. På disse sidene får du en oversikt over området.

Tariffavtale

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.

Hvor mye man får i lønn beror på tariffavtalen og lokale lønnsordninger.

Tariffavtalen regulerer spørsmål om lønn og arbeidsvilkår.

Finn bedriftens tariffavtale og NHOs hovedavtaler.

Plattformen inneholder våre posisjoner for lønns- og tariffpolitikken.

Les om hvordan politikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

Denne veilederen gjennomgår hva som skjer under et hovedoppgjør.

Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en streik skal kunne iverksettes. 

Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 

Last ned vårt hefte om tariffoppgjøret.

Tariffoppgjør
  1. Hva er frontfagsmodellen?

    Frontfagsmodellen er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen. Frontfaget, som representerer konkurranseutsatt industri, omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse. Disse virksomhetene kan i mindre grad bestemme prisene på produktene. Lønnsdannelsen må derfor bidra til et kostnadsnivå som ikke avviker for mye fra våre handelspartnere for å sikre konkurranseevnen over tid. Dette skaper flere arbeidsplasser og en større økonomisk kake som kan fordeles mellom oss.

Tariffavtaler
  1. Valg av tariffavtale/overenskomst på bedrift

    NHO er part i mer enn 220 landsdekkende tariffavtaler/overenskomster med ulike fagforeninger – for eksempel mellom NHO og en landsforening på den ene siden, og LO og et av deres forbund på den andre. Denne artikkelen gjelder opprettelse av tariffavtale på bedriften når det oppstår uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes på bedriften. Artikkelen omhandler også hvordan man endrer tariffavtale dersom endrede forhold ved bedriften gjør at gjeldende tariffavtale ikke lenger passer. Hovedavtalene regulerer fremgangsmåten ved opprettelse av tariffavtale på den enkelte bedrift.

Særavtaler
NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions