Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Skal lærlinger streike eller kan de eventuelt permitteres?

Utgangspunktet er at lærlinger ikke er omfattet av den ordinære plassoppsigelsen, med mindre de er særskilt nevnt. Dette fremkommer av Hovedavtalen § 3-2.

Bedriften skal etter denne bestemmelsen forsøke å drive opplæring på vanlig måte. Dersom streiken medfører at dette ikke er mulig, så kan lærlinger og lærekandidater permitteres med minst 7 dagers varsel. Hvis bedriften vet allerede før streiken iverksettes at de ikke vil klare å holde lærlingene igang, så kan det sendes ut et betinget permitteringsvarsel med 7 dagers frist.

I kommentarene til § 3-2 fremgår at dersom tillitsvalgt ikke er tilgjengelig, så må det anses tilstrekkelig at man har konferert med lærlingen i forkant.