Innhold

Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse

Mal for protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse. Norsk og engelsk versjon.