Innhold

Maler og dokumenter

Dokumenter på norsk og engelsk:

 • Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse

  Mal for protokoll etter drøftingsmøte med tillitsvalgte ved virksomhetsoverdragelse. Norsk og engelsk versjon.

 • Brev til virksomhetsoverdratte ansatte

  Mal for brev til virksomhetsoverdratte ansatte. Norsk og engelsk versjon.

 • Ubundethet forbund, tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

  Mal, erklæring om tariffubundethet for særavtaler ved virksomhetsovertakelser, i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 16-2. Norsk og engelsk versjon.

 • Guide, transfer of undertakings

  English Version of guide to transfer of undertakings pursuant to Chapter 16 of the Norwegian Working Environment Act.