Innhold

Artikkel

Les om de ansattes lovfestede rettigheter ved overdragelse av virksomhet

Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Denne artikkelen gir veiledning i reglene som regulerer dette.

Noen handlinger er typiske overdragelser

  • Innmatssalg (salg av eiendeler og evt gjeld, i motsetning til salg av aksjer)
  • Fusjon/fisjon
  • Outsourcing
  • Overtakelse av kontrakt etter vunnet anbud [eller skifte av leverandør]                                              
  • Noen handlinger er ikke virksomhetsoverdragelse, som:
  • Kjøp og salg av aksjer
  • Kjøp og salg av selskapsandeler
  • Konkurs