Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva skal en attest inneholde?

Signerer dokument.

Som medlem får du her tilgang til en enkel mal for sluttattest.

Bestemmelsen om kravet til attest følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver.

 Attesten skal minimum inneholde
  • Arbeidstakers navn
  • Fødselsdato
  • Hva arbeidet har bestått i 
  • Arbeidsforholdets varighet

Bestemmelsen gir ikke krav på en "alminnelig god attest" eller tilsvarende, men presiserer at arbeidsmiljøloven paragraf 15-15 ikke begrenser "arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale".

Arbeidstaker som avskjediges har også rett til attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er  avskjediget. 

En enkel mal for sluttattest finnes her (for medlemmer)

NB: Malen dekker kun lovens minimumskrav. Husk derfor å sjekke om det er sedvane i bedriften for en mer utfyllende attest, og sjekk også gjeldende tariffavtale for eventuelle utfyllende bestemmelser om dette. Attesten må tilpasses i henhold til nevnte.