Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utleie av ansatte til ikke-medlemmer av avløserlagene

De generelle kontraktsbestemmelsene (Kontrakt for utleie av arbeidskraft i landbrukstjenesten) regulerer forholdet mellom utleier og innleier, og undertegnes kun én gang for hver kunde. Oppdragsbekreftelsen inneholder de praktiske opplysninger om det enkelte oppdrag, og undertegnes for hvert oppdrag. Oppdragsavtalen beskriver det enkelte utleieoppdrag som er tildelt den aktuelle arbeidstakeren, og sendes til arbeidstaker av utleier. Malene er utarbeidet for utleie av arbeidstakere ansatt hos utleier/landbrukstjenesten. Utleier er således arbeidsgiver, selv om innleier har det daglige tilsynet med arbeidet. Dersom landbrukstjenesten kun skal utbetale lønn, sørge for forsikring etc., men ikke være arbeidsgiver, vil ikke våre maler passe. Nederst i hvert dokument finner du vår veiledning til bruk av disse avtalene. Dokumentene er standardmaler, og vi har ikke lagt inn alle forhold som kan tenkes å bli aktuelle i det konkrete kontraktsforholdet. Det bør derfor gjøres en vurdering av om deler av standardmalene bør tilpasses den konkrete utleiesituasjonen.