Innhold

Innhold

Innleie

Når kan bedriften benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov? I de fleste tilfeller kan bedrifter velge å benytte innleie i stedet for å ansette midlertidig. Dette gjelder imidlertid ikke for alle grunnlagene i loven. Reglene er også forskjellige ved innleie fra bemanningsbyrå, og innleie fra en annen bedrift, som ikke først og fremst driver med utleie. Denne veilederen gir deg all informasjonen du trenger for å foreta en lovlig innleie.

Punkt 1 – forskjellen på innleie og enteprise, og gjennomgang av to ulike typer innleie

Punkt 2 – vilkår for innleie fra bemanningsforetak

Punkt 3 – vilkår for innleie fra annen produksjonsbedrift

Punk 4 – innleie av utenlandske arbeidstakere

Punkt 5 – entreprise i stedet for innleie

Punkt 6 – plikt til drøftinger med tillitsvalgte

Punkt 7 – innleiers opplysningsplikt og solidaransvaret

Punkt 8 – øvrige plikter som hviler på innleier

Punkt 9 – likebehandlingsprinsippet

Punkt 10 – avslutning av innleieforhold

Du må være innlogget for å lese hele veilederen.