Innhold

Hvordan skal en konkurranseklausul kompenseres?

Penger.

Dersom det gjøres gjeldende en konkurranseklausul, har arbeidstaker krav på en økonomisk kompensasjon. Kunde- og rekrutteringsklausuler gir derimot ikke noe slikt krav, med mindre det er avtalt mellom partene.

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold er regulert i arbeidmiljøloven kapittel 14A.

Etter loven skal arbeidsgiver som et minimum betale arbeidstakeren en kompensasjon som tilsvarer 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G. 

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2022 utgjør grunnbeløpet 111 477 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Arbeidsgiver skal deretter betale minst 70 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen kan begrenses til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og dette bør presiseres i den enkelte avtale.

Eksempel: Arbeidstakeren har opptjent 1 million kroner de siste 12 månedene før oppsigelsestidspunktet. Ved oppsigelse gjør arbeidsgiver en konkurranseklausul på ett år gjeldende overfor arbeidstakeren. Arbeidstakeren har da krav på et vederlag på 851 192 kroner (som utgjør 8 G), og deretter 70 % av det resterende arbeidsvederlaget på 148 808 kroner, som tilsvarer 104 166 kroner. Samlet sett har arbeidstakeren krav på en kompensasjon tilsvarende 955 358 kroner fra sin arbeidsgiver som følge av konkurranseklausulen.

 

Innhold i artikkel
  • Beregningsgrunnlaget for kompensasjonen
  • Beskatning
  • Arbeidsgivers mulighet til å gjøre fradrag
  • Hva skjer om konkurranseklausulen ikke overholdes?
  • Hvilke regler gjelder ved avskjedigelse?

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"