Innhold

Hvordan skal en konkurranseklausul kompenseres?

Penger.

Dersom det gjøres gjeldende en konkurranseklausul, har arbeidstaker krav på en økonomisk kompensasjon. Kunde- og rekrutteringsklausuler gir derimot ikke noe slikt krav, med mindre det er avtalt mellom partene.

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold er regulert i arbeidmiljøloven kapittel 14A.

Etter loven skal arbeidsgiver som et minimum betale arbeidstakeren en kompensasjon som tilsvarer 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G. Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no)

Arbeidsgiver skal deretter betale minst 70 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen kan begrenses til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og dette bør presiseres i den enkelte avtale.

Eksempel: Arbeidstakeren har opptjent 1,2 million kroner de siste 12 månedene før oppsigelsestidspunktet. Ved oppsigelse gjør arbeidsgiver en konkurranseklausul på ett år gjeldende overfor arbeidstakeren. Arbeidstakeren har da krav på et vederlag på  798.864 kroner (som utgjør 8 G), og deretter 70 % av det resterende arbeidsvederlaget på  401.136 kroner, som tilsvarer 280.795 kroner. Samlet sett har arbeidstakeren krav på en kompensasjon på 1.079. 659 kroner fra sin arbeidsgiver som følge av konkurranseklausulen.

 

Innhold i artikkel
  • Beregningsgrunnlaget for kompensasjonen
  • Beskatning
  • Arbeidsgivers mulighet til å gjøre fradrag
  • Hva skjer om konkurranseklausulen ikke overholdes?
  • Hvilke regler gjelder ved avskjedigelse?

 

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du full tilgang til Arbinn?"

 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.