Innhold

Slik kan du avtale konkurranseklausuler

håndhilsen

Noen ganger ønsker arbeidsgiver å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør.

En konkurranseklausul er definert i arbeidsmiljølovens § 14 A-1 som en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å:

1)                 Tiltre stilling hos annen arbeidsgiver eller;

2)                Starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

En konkurranseklausul vil kunne kombineres med en kundeklausul, som er en klausul som etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte eller knytte til seg tidligere arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør se  § 14 A-4. Les mer om kundeklausuler her. 

Nedenfor finnes en oversikt over hva arbeidsgiver må tenke på før, underveis og etter opphør av ansettelsesforholdet ved bruk av konkurranseklausuler. 

 Innhold i artikkel 
  • Hva må arbeidsgiver vurdere før en eventuell konkurranseklausul bli tatt inn i en arbeidsavtale?
  • Hva må arbeidsgiver ta hensyn til mens ansettelsesforholdet løper og før oppsigelse er gitt?
  • Hva må arbeidsgiver tenke på ved opphør av ansettelsesforholdet? 

 

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?" 

 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.