Innhold

Gjelder det noen særlige krav til arbeidsavtalen?

Ja. Det skal inngås skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold, og arbeidsavtalen skal inneholde bestemte opplysninger, se  arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Når det gjelder midlertidige ansettelser er det et krav om at den skriftlige arbeidsavtalen skal angi det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen, for eksempel om arbeidstaker er ansatt som vikar eller midlertidig på generelt grunnlag. Det er viktig at dette er tydelig for å unngå tvister, for eksempel at arbeidstakeren mener seg fast ansatt eller mener å være midlertidig ansatt på annet grunnlag. Videre skal det opplyses om hvilken forventet varighet arbeidsforholdet har.

Mal til arbeidsavtale for midlertidig ansettelse finner du her.