Innhold

Hva med karantenetid ved flere midlertidige ansettelser til ulike tidspunkt?

Der det på ulike tidspunkt ansettes flere midlertidig på generelt grunnlag for å utføre arbeidsoppgaver av samme art i en virksomhet, oppstår spørsmål om tidspunkt for karantenens inntreden. Hovedregelen om inntil 12 måneders ansettelse skal gjelde også ved flere ansettelser på generelt grunnlag for å utføre arbeid av samme art i virksomheten. Dette innebærer at det vil inntre en 12 måneders karantene hver gang arbeidsgiver beslutter ikke å videreføre et ansettelsesforhold. Karantenen vil imidlertid ikke berøre ansettelsesforhold som allerede er inngått på generelt grunnlag før karantenen trådte i kraft. Det er med andre ord meningen at det i disse tilfellene vil kunne forekomme overlappende karanteneperioder.